MMFSZ adatok

MAGYAR MŰVÉSZETI FESZTIVÁLOK SZÖVETSÉGE

A szövetség neve, székhelye, hatóköre

A szövetség neve:
Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetség

A szövetség alapítása:
1990. szeptember 27.

A szövetség neve angolul:
Association of Hungarian Art Festivals

A szövetség székhelye:

1025. Budapest, Vöröstorony lejtő 3.

A szövetség hatóköre:

országos

Szövetség elnöke:

Bán Teodóra

A szövetség elnöksége:

Szamosi Szabolcs

Turjányi Miklós

A szövetség jogi személy

A szövetség célja és tevékenysége
A szövetség célja a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjainak (ideértve a tagszervezetekben tagsággal rendelkező egyesületek tagjait is, a továbbiakban együttesen: a tagszervezetek tagjai) kizárólag szakmai szempontok alapján érdekeik képviselete, a kulturális területen betöltött feladatuk teljesítése érdekében a pozíciók megvédése, a működéshez szükséges gazdasági feltételek érdekében képviseletük, valamint a jelenlegi, a leendő kulturális – művészeti szolgáltatók pozíciójának érdekében döntéshozók irányában átfogó képviselet, és érdekvédelem.

A szövetség a meghatározott céljainak elérése érdekében

  • a) részt kíván venni az országos szintű szakmai jellegű érdekegyeztetésekben,
  • b) támogatja a szövetséget alkotó tagszervezetek és azok tagjai érdekérvényesítését,
  • c) a szövetséget alkotó tagszervezetek számára a működésükkel összefüggő szolgáltatásokat nyújt
  • d) elősegíti a szövetséget alkotó tagszervezetek együttműködését,
  • e) a szövetséget alkotó tagszervezetek tagjai számára – a szövetséget alkotó egyes tagszervezetek igénye és megbízása alapján – különösen kulturális, kommunikációs, gyermek- és ifjúság nevelés egyéb szolgáltatások fejlesztésében, létrejöttében közreműködik
  • f ) országos és regionális kulturális tevékenység ellátása
  • g ) működésük szerinti régió, az adott térség fejlesztése, kulturális és turisztikai szolgáltatásukkal
  • h ) konstruktív együttműködés kialakítására, és annak gyakorlására törekszik a kultúráért felelős minisztériummal
  • i ) ellátja a szövetség nemzetközi szervezeti tagságából adódó feladatokat,
  • j ) a szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Szövetség célja és küldetése:

MMFSZ – Küldtetés – Integrálás

A város és közösség építése a művészet varázsával!

Nem varázslat, reális esély a befektetés!

A jövő városa, a jövő generációt építő emberei, művészei!

Tiszta kultúra, tiszta forrásból! ( lásd fejlesztési koncepció)